Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

7886 a048

“billy’s making a pretty good argument”

August 31 2017

Mournful
2447 f6e0 500
Reposted frompunisher punisher viascorpix scorpix

August 07 2017

Mournful
0858 bc12
Reposted fromscorpix scorpix vianieobecnosc nieobecnosc

August 05 2017

Mournful
4420 a1be
Reposted fromjunkiedreamer junkiedreamer

July 20 2017

Mournful

July 17 2017

Mournful
7994 b35e
Reposted fromtichga tichga viazi zi
Mournful
3154 7df9 500
Reposted fromrudapotwora rudapotwora viagdziejestola gdziejestola

June 20 2017

Mournful

June 18 2017

Mournful
5352 4aa5 500
E. M. Remarque, Nim nadejdzie lato
Reposted fromciarka ciarka viagdziejestola gdziejestola

June 13 2017

Mournful
7311 7825

June 07 2017

Mournful
Mournful
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viagoszko goszko

June 04 2017

Mournful
0184 4ef0 500

May 25 2017

Mournful
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaoutofmyhead outofmyhead

May 23 2017

Mournful
Czekasz na ten dzień. Idziesz. Chlasz. Pierdolisz głupoty.  Przez chwilę jesteś szczęśliwy. Wracasz. Nie wysypiasz się.  I zaczynasz kolejny nic nie warty dzień w swoim życiu. Codzienność.

May 07 2017

Mournful
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromspokodama spokodama viaDzessik Dzessik

April 27 2017

Mournful
1106 46aa 500
Reposted fromdaelmo daelmo viabadblood badblood

April 16 2017

Mournful
2177 bb2f 500
Reposted fromimpulsivee impulsivee viawiks wiks

April 13 2017

Mournful
"Przypominam sobie spojrzenie, jakie mi rzucił odchodząc. Wyrażało wszystko to, co przemyślał ostatniej nocy. Wolałabym, żeby był taki jak inni mężczyźni i potrafił wygadać, co go w środku dręczy. Wtedy można by mu odpowiedzieć i wyperswadować niejedno. Ale co zrobić z mężczyzną, który tylko patrzy?"
— Lucy Maud Montgomery

April 05 2017

Mournful
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl