Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2018

Mournful
8588 519f
Reposted fromnazarena nazarena viapatrzpodnogi patrzpodnogi

February 08 2018

Mournful
5935 f1e5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viadivi divi

January 29 2018

Mournful
6675 d201 500
Reposted frompiehus piehus viaGunToRun GunToRun
2977 cafc
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viamesoute mesoute

January 27 2018

Mournful
Uświadomił sobie, że nie kochał jej jeszcze nigdy tak bardzo, jak właśnie w tej chwili: kiedy patrzył, jak odchodzi.
— Tess Gerritsen "Grawitacja"
Reposted fromtomowa tomowa viagdziejestola gdziejestola

January 07 2018

Mournful
7465 6fab 500
Reposted fromnyaako nyaako viawiksz wiksz

December 18 2017

Mournful
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viacyanidesun cyanidesun

September 05 2017

7886 a048

“billy’s making a pretty good argument”

August 31 2017

Mournful
2447 f6e0 500
Reposted frompunisher punisher viascorpix scorpix

August 07 2017

Mournful
0858 bc12
Reposted fromscorpix scorpix vianieobecnosc nieobecnosc

August 05 2017

Mournful
4420 a1be
Reposted fromjunkiedreamer junkiedreamer

July 20 2017

Mournful

July 17 2017

Mournful
7994 b35e
Reposted fromtichga tichga viazi zi
Mournful
3154 7df9 500
Reposted fromrudapotwora rudapotwora viagdziejestola gdziejestola

June 20 2017

Mournful

June 18 2017

Mournful
5352 4aa5 500
E. M. Remarque, Nim nadejdzie lato
Reposted fromciarka ciarka viagdziejestola gdziejestola

June 13 2017

Mournful
7311 7825

June 07 2017

Mournful
Mournful
Nie miałem żadnych zainteresowań. Nic mnie nie obchodziło. Zupełnie nie wiedziałem, jak się wywinąć z tego wszystkiego. Inni umieli przynajmniej delektować się życiem. Jakby rozumieli coś, czego ja nie rozumiałem. Może miałem jakiś brak. Niewykluczone. Często czułem, że jestem gorszy. Chciałem się tylko od nich odczepić. Ale nie było dokąd pójść. Samobójstwo? Jezus Maria, jeszcze jedna robota do odwalenia. Miałem ochotę przespać pięć lat, ale mi nie dawali.
— Charles Bukowski - "Z szynką raz!"
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viagoszko goszko

June 04 2017

Mournful
0184 4ef0 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl