Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2019

Mournful
4442 4693 500

May 17 2019

Mournful
3866 9d73 500

May 14 2019

Mournful
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaDaisy88 Daisy88

May 13 2019

Mournful
Umarliśmy już tyle razy, że teraz możemy tylko dumać, czemu wciąż nam zależy.
— Charles Bukowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabeliveinme beliveinme
Mournful
5894 3ebe 500
Reposted fromsoftboi softboi viagdziejestola gdziejestola

April 29 2019

Mournful
Konwicki - Salto

April 26 2019

Mournful

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabeattman beattman
Mournful

April 25 2019

Mournful
0803 c2e0 500

March 31 2019

Mournful
9493 0832 500
Reposted fromhare hare viairmelin irmelin

March 30 2019

Mournful
8599 fa4d 500
Mournful
- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand - "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera

March 25 2019

Mournful
 "Nie możesz zmienić tego, że czarne ptaki latają ci nad głową, ale możesz przeszkodzić im budować w tobie gniazda" 
— Marcin Luter
Reposted fromagatiszka agatiszka viacarmenluna carmenluna

March 06 2019

Mournful
9284 c835 500
Reposted fromniente niente viaSkydelan Skydelan

February 13 2019

Mournful
7099 0c48 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaMonia94 Monia94
Mournful
7075 c12d 500
Reposted fromsoftboi softboi viacolorfulvillain colorfulvillain

February 12 2019

Mournful
A idź w cholerę. Tylko wróć zaraz...
— To Ty
Reposted byegzystencjaSkydelaninto-blackboro98
6207 c6c9

February 10 2019

Mournful
5773 b70d 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viaazazel azazel

February 06 2019

Mournful
"Im był starszy tym bardziej się zamykał w sobie, ja myślę że nastąpiło takie... wygaszanie świateł, w sensie psychicznym oczywiście. On zamykał sobie kolejne drzwi. Sprawy które go bawiły, które trzymały go przy życiu, które sprawiały że on był wesołym kolegą - przestawały mieć znaczenie".
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl