Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2019

Mournful
9284 c835 500
Reposted fromniente niente viaSkydelan Skydelan

February 13 2019

Mournful
7099 0c48 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaMonia94 Monia94
Mournful
7075 c12d 500
Reposted fromsoftboi softboi viacolorfulvillain colorfulvillain

February 12 2019

Mournful
A idź w cholerę. Tylko wróć zaraz...
— To Ty
Reposted byegzystencjaSkydelaninto-blackboro98
6207 c6c9

February 10 2019

Mournful
5773 b70d 500
Reposted fromdotkliwie dotkliwie viaazazel azazel

February 06 2019

Mournful
"Im był starszy tym bardziej się zamykał w sobie, ja myślę że nastąpiło takie... wygaszanie świateł, w sensie psychicznym oczywiście. On zamykał sobie kolejne drzwi. Sprawy które go bawiły, które trzymały go przy życiu, które sprawiały że on był wesołym kolegą - przestawały mieć znaczenie".
Mournful
7927 e5b2 500
shameless.
Reposted fromPoranny Poranny viafeniculum feniculum
Mournful
4503 8fde 500
Kaja Kowalewska / Chaos i inne piętra
Mournful
Nigdy Ci nie powiem chociaż chciałbym, uwierz mi. Obawiam się ... Że gdy spytasz mnie o wszystko , nie wykrztuszę z siebie nic
Reposted fromdygoty dygoty
3948 05a7
Reposted fromfreakish freakish viasidning sidning

November 04 2018

Mournful
6783 429f 500

October 30 2018

Mournful
4233 674e 500
thing about worrying
Reposted fromstonerr stonerr vianieobecnosc nieobecnosc
Mournful
Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.. 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer

October 27 2018

September 20 2018

5662 76f4
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahorcrux horcrux

September 14 2018

Mournful
2492 c5fe 500
Andrzej Stasiuk "Przez rzekę".
Reposted fromPoranny Poranny viabzdura bzdura

August 17 2018

Mournful
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym

August 07 2018

Mournful
6786 c86c
Reposted fromrubinek rubinek viablondosoniczny blondosoniczny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl