Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

Mournful
1106 46aa 500
Reposted fromdaelmo daelmo viabadblood badblood

April 16 2017

Mournful
2177 bb2f 500
Reposted fromimpulsivee impulsivee viawiks wiks

April 13 2017

Mournful
"Przypominam sobie spojrzenie, jakie mi rzucił odchodząc. Wyrażało wszystko to, co przemyślał ostatniej nocy. Wolałabym, żeby był taki jak inni mężczyźni i potrafił wygadać, co go w środku dręczy. Wtedy można by mu odpowiedzieć i wyperswadować niejedno. Ale co zrobić z mężczyzną, który tylko patrzy?"
— Lucy Maud Montgomery

April 05 2017

Mournful
czasem pogadałby człowiek, sam ze sobą
ale gdzie tam
ja mu pytanie a on mi dwa
— Jarosław Borszewicz, *** [w:] Zezowaty duet

March 29 2017

Mournful
1643 fe25
Reposted fromla-lu la-lu viacoolstorybro23 coolstorybro23
Mournful
0409 11b8 500
Haruki Murakami, Norwegian Wood

March 26 2017

Mournful
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke
7499 2c6b 500
7508 513a

March 20 2017

Mournful
2492 21a1
Reposted fromLittleJack LittleJack viaillumination illumination

March 18 2017

Mournful
5517 ab68 500
Reposted fromTriforce Triforce viasoulwax soulwax

March 16 2017

Mournful
3223 8526
Reposted frommyteatime myteatime viaheadsbangbang headsbangbang

March 05 2017

Mournful
Ileż ja się napłakałam. Ale już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.
— Coco Chanel
Mournful
5608 611b 500

March 04 2017

June 30 2015

Mournful
1079 d68b 500
Mournful
7086 bd98
Reposted fromxawery xawery viapamieciodlegle pamieciodlegle

June 27 2015

Mournful
2499 9bd8
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl