Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

Mournful
2492 21a1
Reposted fromLittleJack LittleJack viaillumination illumination

March 18 2017

Mournful
5517 ab68 500
Reposted fromTriforce Triforce viasoulwax soulwax

March 16 2017

Mournful
3223 8526
Reposted frommyteatime myteatime viaheadsbangbang headsbangbang

March 05 2017

Mournful
Ileż ja się napłakałam. Ale już nie płaczę. Człowiek przestaje płakać, kiedy przestaje wierzyć w szczęście.
— Coco Chanel
Mournful
5608 611b 500

March 04 2017

June 30 2015

Mournful
1079 d68b 500
Mournful
7086 bd98
Reposted fromxawery xawery viapamieciodlegle pamieciodlegle

June 27 2015

Mournful
2499 9bd8
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow

June 18 2015

Mournful
8345 6c73
Reposted fromspace-grunge space-grunge viaucieknijmi ucieknijmi
Mournful
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaromantycznosc romantycznosc

June 16 2015

Mournful
Play fullscreen
Z życiem o wszystko gram... znaczoną talią kart

June 08 2015

Mournful
3221 86be
Reposted fromseverine severine viamicomomicuando micomomicuando

May 31 2015

Mournful
„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić i szczęścia, aby mi się jedno z drugim nie popieprzyło”.
— Stephen King
Reposted fromphonbase phonbase viacoconutmousse coconutmousse
Mournful
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Mournful
XXI wiek jest prosty. Nie ma miłości jest tylko seks. Nie ma żadnych związków są tylko nadzieje.
— dachila
Reposted fromnezavisan nezavisan vialovemyself lovemyself

May 27 2015

Mournful
“Why should I be sad? I have lost someone who didn’t love me. But they lost someone who loved them.”
— tumblr
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie
Mournful
4350 6511 500
Reposted frompustemysli pustemysli
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl