Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2019

2000 888f 500
Reposted frombrumous brumous vianiskowo niskowo
Mournful
0788 b147 500
Reposted fromcontigo contigo vialunoliel lunoliel
Mournful
1989 8c51
Reposted fromczajnikq czajnikq viakitsunesoba kitsunesoba

August 29 2019

2867 15e8 500
Reposted frombrumous brumous viagdziejestola gdziejestola

August 07 2019

Mournful
9643 b83e
Reposted fromnoone97 noone97 viakatisz katisz
Mournful
5679 57d6 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viacarmenluna carmenluna
Mournful
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaSmerfMaruda SmerfMaruda
Mournful
6781 4637
Reposted fromEtnigos Etnigos viaTheEvexe TheEvexe
Mournful
6163 59e3 500

July 11 2019

Mournful
6490 8158 500

June 30 2019

Mournful

June 20 2019

Mournful
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viagdziejestola gdziejestola
Mournful
2802 b495
Reposted fromkarahippie karahippie viaSkydelan Skydelan
Mournful
4897 c065
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viairmelin irmelin

June 12 2019

Mournful
9963 c03c
Reposted fromnyaako nyaako viabanshe banshe

June 11 2019

Mournful
3060 e5b4
Reposted frombrainless brainless viasomebodytolove somebodytolove

June 10 2019

Mournful
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności, przypływa znikąd w środku dnia. (..)
W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą.
— Magda Ryszko
Reposted frommalw malw viaMartwa13 Martwa13

May 30 2019

Mournful
4189 1320 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaintroweird introweird

May 18 2019

Mournful
4442 4693 500

May 17 2019

Mournful
3866 9d73 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl