Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2018

Mournful
6783 429f 500

October 30 2018

Mournful
4233 674e 500
thing about worrying
Reposted fromstonerr stonerr vianieobecnosc nieobecnosc
Mournful
Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.. 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer

October 27 2018

September 20 2018

5662 76f4
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahorcrux horcrux

September 14 2018

Mournful
2492 c5fe 500
Andrzej Stasiuk "Przez rzekę".
Reposted fromPoranny Poranny viabzdura bzdura

August 17 2018

Mournful
Butelka wódki przechodzi z rąk do rąk. Głosy się plączą. Piękny wieczór. W pięknym kraju. Możemy się wszyscy powiesić.
— Herta Müller, Lis już wtedy był myśliwym

August 07 2018

Mournful
6786 c86c
Reposted fromrubinek rubinek viablondosoniczny blondosoniczny

July 24 2018

Mournful
Właśnie wróciłem z miejsca, gdzie byłem duszą towarzystwa, a z ust mych płynęły nieustannie dowcipy, śmiali się wszyscy, byłem podziwiany - ale myślami byłem daleko, na krańcu świata.
Wyszedłem i chciałem się zastrzelić.
— Soren Kierkegaard

July 14 2018

Mournful
7489 7b51 500
9580 15b0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viayourprisoner yourprisoner

July 08 2018

Mournful
9629 f5e4 500
Reposted fromfungi fungi viaall-about-kate all-about-kate

July 02 2018

Mournful
Reposted fromshakeme shakeme viamiimi miimi

June 24 2018

Mournful
4519 0791

June 11 2018

Mournful
7268 34bc 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viawredna wredna

May 14 2018

Mournful
4583 406b 500

May 06 2018

Mournful
9277 7853
Reposted fromintrigante intrigante viaSkydelan Skydelan

April 14 2018

Mournful
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka

March 11 2018

Mournful
9026 dfc1 500
Reposted fromkerosine kerosine vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl